WielkiTestIntegracji.pl

Dowiedz się wszystkiego na temat integracji

Popraw pracę zespołową w biznesie i w życiu prywatnym!

Budowanie zespołu jest ważne w życiu domowym, bo na przykład jako ojciec musisz zarządzać i radzić sobie z „zespołem rodzinnym”, ale też w biznesie, gdzie wyzwanie polega na kooperacji z zespołem roboczym.  Wysiłek zespołowy polega na skoncentrowaniu się na wielu osobach, a nie na jednostce.

Czym jest zespół?

Zespoły pracują razem dla jednego wspólnego celu.  Zespół ma jeden cel.  Mają wspólny cel, za który każdy członek zespołu jest współodpowiedzialny za ukończenie i osiągnięcie tego jednego celu.  Wszyscy w zespole rozumieją cel i są w nim bardzo zaangażowani.  Aby poprawić pracę zespołową, musisz po prostu upewnić się, że wszyscy w Twoim zespole rozumieją cel i wszyscy są zaangażowani w jego realizację.

 Jak poprawić pracę zespołową:

Upewnij się, że wszyscy w Twoim zespole zawsze rozumieją wspólny cel i są w nim w pełni zaangażowani. O wyznaczaniu celów więcej znajdziemy www.platine.pl, a musimy pamiętać, że cel jest kluczowy. Bez tego wszystkiego twoja drużyna i cel są w niebezpieczeństwie.  Możesz upewnić się, że Twój zespół współpracuje ze sobą poprzez:

  1.  Upewnienie się, że cele zespołu są jasne
  2. Upewnienie się, że wszyscy w zespole mają poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w realizację celu
  3. Pozbywanie się zespołu wszystkiego, co powstrzymuje go przed osiągnięciem celu

Zespół pracuje wtedy razem, nie jako jednostki, ale jako całość, aby osiągnąć jeden wspólny cel.

 Rodzaje zespołów i członków zespołu:

Indywidualność – Świetny gracz zespołowy to ktoś, kto jest zdyscyplinowany, lubi pracować i osiągać różne rzeczy.  Lider zespołu musi wziąć tę osobę i pomóc jej połączyć się w zespół, aby pracować z innymi ludźmi, a nie tylko jako jeden.

Małe zespoły — małe zespoły mogą być trudne, ponieważ zespół może ogólnie czuć, że jest niewystarczający.  Lider zespołu musi pomóc im dostrzec, że tak nie jest i może pracować nad jednym wspólnym celem.  W małych zespołach indywidualne osobowości i inhibitory mogą z łatwością wpływać na resztę osób w zespole.  W tym miejscu lider zespołu musi natychmiast rozwiązać te problemy i rozwiązać je w zespole.

Wyspy Drużynowe – Wyspy Drużynowe, to oczywiście grupa wielu różnych drużyn.  Lider zespołu powinien upewnić się, że każda wyspa zespołu szanuje inne zespoły.  Lider zespołu musi upewnić się, że chociaż są to różne zespoły, mogą ze sobą współpracować, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Duże zespoły — duże zespoły często nie mają tylu problemów, ponieważ jest tak wiele osób, które pracują nad tym samym celem.  Nikt nie czuje, że w tak dużych zespołach powinien „falować”, woli pracować zespołowo i realizować swoje cele.  Kiedy nowy pracownik wchodzi do zespołu, jego zachowanie może być inne niż wszystkich pozostałych, ale wkrótce z pomocą lidera zespołu wtopi się w zachowanie zespołu.

Podsumowując, zespół składa się z grupy (od małej do dużej) osób, które są zaangażowane w realizację jednego wspólnego celu.  Lider zespołu musi utrzymywać motywację swojego zespołu, aby osiągnąć ten cel.  Lider zespołu musi upewnić się, że cel jest jasny dla wszystkich w zespole, być w stanie znaleźć inhibitory i je usunąć, a zatem utrzymywać zespół w celu osiągnięcia tego samego celu ze zrozumieniem i szacunkiem dla siebie.